Privacy policy

 

 

 

 

Skinmedics - Privacy Policy

 

Het team van Skinmedics Clinic zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar patiënten binnen Skinmedics Clinic in overeenstemming met de Europese Privacy Principles (GDPR). Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites en social media-accounts die wij bezitten of beheren. Het doel van dit beleid is om informatie te verstrekken aan u, onze patiënt, over de manier waarop uw persoonlijke gegevens (waaronder uw gezondheidsgegevens) worden verzameld en worden gebruikt binnen Skinmedics Clinic en de omstandigheden waarin we deze kunnen delen met derden. Met -persoonlijke informatie-, bedoelen we identificeerbare informatie over u, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsinformatie, vragen of opmerkingen over de website en sociale media, enz.

Als u niet kan worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld wanneer persoonlijke gegevens zijn geaggregeerd en geanonimiseerd) dan is deze mededeling niet van toepassing.

 

Wanneer u zich als patiënt bij Skinmedics Clinic aanmeldt, geeft u toestemming aan onze artsen, huidconsulentes en praktijkmedewerkers om uw persoonlijke gegevens in te zien en te gebruiken, zodat zij u de best mogelijke zorg en behandelingen kunnen bieden. Alleen het personeel dat uw persoonlijke gegevens moet inzien, heeft toegang tot deze gegevens. Als we uw gegevens voor iets anders moeten gebruiken, vragen we u om extra toestemming om dit te doen.

 

Skinmedics Clinic zal uw persoonlijke informatie moeten verzamelen om u te kunnen behandelen. Ons hoofddoel voor het verzamelen, gebruiken, bewaren en delen van uw persoonlijke informatie is het beheren van uw medisch dossier inclusief behandelplannen.

We gebruiken het ook voor direct gerelateerde zakelijke activiteiten, zoals financiële claims en betalingen, audits, accreditatie en bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld personeelstraining) of reclame (nieuwsbrief) waar nodig.

 

We kunnen uw informatie gebruiken om ervoor te zorgen dat onze service op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt afgeleverd, om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt of waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren, wanneer u toestemming hebt gegeven om voor dergelijke doeleinden te worden gecontacteerd, om vragen en klachten met betrekking tot het gebruik van onze diensten te behandelen en om u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in onze diensten, om onze diensten te beheren, te ondersteunen, te verbeteren, te optimaliseren en te ontwikkelen, voor interne marketing van onze diensten te verbeteren en voor veiligheidsdoeleinden. 

We kunnen uw gegevens ook gebruiken om u te voorzien van onze e-mailberichten, nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van dergelijke marketingberichten van ons door ons schriftelijk op de hoogte te stellen of door de procedure te volgen om u uit te schrijven, zoals aangegeven in de e-mail die u ontvangt.

 

Door onze prijslijst op te vragen via de website, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden bewaard en u automatisch bent ingeschreven op onze nieuwsbrief.

 

Net als bij een aantal andere websites kunnen de gegevens die wij van u verzamelen, worden overgedragen aan een cloud-dienstverlener die over dataservers beschikt. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht en de opslag en/of verwerking van uw persoonlijke gegevens op deze servers. Wij zullen alle stappen nemen zoals beschreven in dit Privacybeleid. Wij nemen maatregelen die redelijkerwijs bedoeld zijn om uw informatie te beschermen tegen toegang door onbevoegden en tegen onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies, misbruik, openbaarmaking, vernietiging en schade. U erkent echter dat gegevensoverdracht via het internet inherent onveilig is en dat wij de veiligheid van gegevens die u via het internet verstuurt niet kunnen garanderen.

 

Alle medewerkers en contractanten van Skinmedics Clinic zijn verplicht om de vertrouwelijkheidsverplichtingen te respecteren in de loop van hun tewerkstelling/contract en zijn verplicht om vertrouwelijkheidsovereenkomst te ondertekenen. Alle nodige zorg zal worden besteed aan de bescherming van uw privacy tijdens de overdracht, de opslag en het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Het bewaren van medische gegevens gebeurt voor een minimum van 5 jaar vanaf de datum van de laatste inschrijving in het patiëntendossier. 

U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens en deze te corrigeren. Patiënten kunnen toegang vragen tot hun medisch dossier via een schriftelijk verzoek geweigerd, mogelijks worden hiervoor kosten aangerekend dewelke u voorafgaand zullen worden meegedeeld.

De foto’s genomen binnen Skinmedics Clinic door eender welke medewerker of behandelaar blijven eigendom van Skinmedics Clinic. De arts/behandelaar mag deze foto’s niet voor eigen gebruik gebruiken, deze auteursrechten zijn eigendom van Skinmedics Clinic en niet van de arts/behandelaar. Wenst de arts/ behandelaar deze foto voor eigen gebruik te gebruiken dan zal men hiervoor schriftelijk toestemming moeten vragen. Op verzoek van de patiënt zal de informatie die in het bezit is van Skinmedics Clinic ter beschikking worden gesteld aan een andere zorgverlener.

Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, verzoeken wij u onze website niet te consulteren. Als u de website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in ons beleid zijn aangebracht, wordt dit beschouwd als uw aanvaarding van die wijzigingen. Het is mogelijk dat we dit beleid van tijd tot tijd moeten bijwerken.

Maakt u zich zorgen over de bescherming van uw privacy? Dan kan u ons hiervan schriftelijk op de hoogte brengen, gericht aan Skinmedics Clinic, Scheepsdalelaan 15, 8000 Brugge

web by    RedBit • 2024 • Algemene VoorwaardenPrivacy policyCookie Policy